TỪ SƠ SINH – 24 THÁNG

SizeChiều cao (cm)Cân nặng (kg)
Newborn (NB)Up to 55cm2.2 – 3.6kg
3M (00-03)55 – 61cm3.6 – 5.7kg
6M (03-06)61- 67cm5.7 – 7.4kg
9M (06-09)67 – 72cm7.4 – 9.2kg
12M (09-12)72 – 78cm9.2 – 11.1kg
18M (12-18)78 – 83cm11.1 – 12.4kg
24M (18-24)83 – 86cm12.4 – 13.6kg

TỪ 2 – 5 TUỔI

SizeChiều cao (cm)Cân nặng (kg)
2T88 – 93cm13 – 14kg
3T93 – 98cm14 – 15kg
4T98 – 105cm15 – 17kg
5T105 – 110cm17 – 19kg