TỪ SƠ SINH – 24 THÁNG

TuổiSizeChiều caoCân nặng
Sơ sinh Nbdưới 55cmdưới 3.5kg
0-3 tháng00-0355 – 61cm3.5 – 5.5kg
3-6 tháng03-0661- 67cm5.5 – 7.5kg
6-9 tháng06-0967 – 73cm7.5 – 9.5kg
9-12 tháng09-1273 – 79cm9.5 – 11kg
12-18 tháng12-1879 – 85cm11 – 12.5kg
18-24 tháng18-2485 – 91cm12.5 – 13.5kg

TỪ 2 – 6 TUỔI

TuổiSizeChiều caoCân nặng
3 tuổi2-391 – 98cm13.5 – 15kg
4 tuổi3-498 – 105cm15 – 17kg
5 tuổi4-5105-110cm17 – 19kg
6 tuổi5-6110-116 cm19 – 21 kg